Politika privatnosti

Ko smo mi

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović – www.slep-sluzba.rs sa adresom: Erčanska 9a, 11232 Ripanj, tel.: 063 411 433, email: autopetrovic@yahoo.com obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Broj telefona

Svrha obrade i pravni osnov

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović koristi vaše podatke za sledeće svrhe:
Komunikacija sa  korisnicima

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova:
Izvršenje zadatka koji se obavlja u okviru izvršavanja službenih ovlašćenja

Korisnici podataka

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 30 dana

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Autoprevoznička radnja – Željko Petrović ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

 • Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
 • Pristup vašim podacima o ličnosti;
 • Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 • Brisanje vaših podataka o ličnosti;
 • Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
 • Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
 • Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
 • U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

  Prava možete ostvariti kontaktiranjem Autoprevoznička radnja – Željko Petrović na sledeće načine:
  Telefonom: 063 411 433 ili na email: autopetrovic@yahoo.com

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.